صندوق بروزرسانی شده است.
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه امین کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
ضامن نقد شوندگی: ندارد 326,232,145,608
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: سید علی سید خسروشاهی ,علیرضا سیری ,امیرمهدی صبائی 300,000
حسابرس: موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
تعداد واحدهای باقی مانده: 99,700,000 نوع صندوق قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,103,652
تاریخ آغاز فعالیت: ‏1391/11/21‏ سهامی قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,087,440
تاریخ محاسبه NAV: ‏1393/01/26‏ قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,087,440
×برای مشاهده بهتر سایت مرورگر خود را بروز کنید : دانلود